Dit programma is momenteel niet beschikbaar. Heb je vragen of opmerkingen mail dan naar reserveren@humanityhouse.org

Hoe breng je vrede tot stand?

In 2018 bekleedde Nederland een jaar lang een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hier worden beslissingen genomen over de crises en oorlogen in de wereld. Nederland praatte een jaar lang mee in dit centrum van macht. Wat betekent dat concreet en welke invloed had Nederland als relatief klein land in zo’n jaar?

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Humanity House SimSummit aan voor studenten in het hoger onderwijs. Een programma van 2,5 uur waarin een vergadering van de VN-Veiligheidsraad wordt nagebootst en er onder leiding van een medewerker van de Taskforce VN-Veiligheidsraad met studenten wordt gereflecteerd op de diplomatieke verhoudingen die van belang zijn op dit internationale podium.

Simulatie VN-Veiligheidsraad

Een internationale crisis dreigt uit te breken als gevolg van de situatie in Qirabia, een fictief land in Noord-Afrika. De zittende president weigert de recente verkiezingsuitslagen bekend te maken, waardoor er onlusten uitbreken bij de aanhangers van de oppositiepartij. Demonstraties en geweld verspreiden zich over het land, inwoners vluchten en de aanhangers van beide partijen eisen op gewelddadige manier steun voor hun zaak.

Studenten zijn in deze simulatie de vertegenwoordigers van de landen die lid waren van de Veiligheidsraad in 2018. Ze worden bijeengeroepen om een resolutie op te stellen die de vrede in Qirabia moet herstellen.

In gesprek met een ervaringsdeskundige

Tijdens de simulatie wordt er meegekeken door een medewerker van de Taskforce VN-Veiligheidsraad (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Deze afdeling coördineerde de Nederlandse inbreng in de Veiligheidsraad. Na afloop worden de gebeurtenissen en gemaakte keuzes nabesproken. Hoe is de simulatie te vergelijken met een echte vergadering, welke verhoudingen spelen een belangrijke rol en op welke manier probeert Nederland zich in te zetten voor een wereld van vrede en veiligheid?