Regels in oorlogstijd

Het Humanitair Oorlogsrecht (HOR) probeert oorlogen een stukje menselijker te maken. De hoofdregels zijn simpel:

  1. Spaar burgers, gewonde en zieke soldaten, krijgsgevangenen en medische hulpverleners.
  2. Gebruik geen wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen strijders en burgers of onnodig lijden en schade veroorzaken.

Het Rode Kruis, verdragen en protocollen bewaken dit rechtsgebied. Maar houdt iedereen zich altijd aan de regels? En hoe zet het Rode Kruis zich in voor de naleving ervan in conflict gebieden? In de presentatie Humanitair Oorlogsrecht krijgen studenten antwoord op deze vragen.

Het programma

Een HOR-vrijwilliger van het Rode Kruis licht toe hoe de verzameling van regels de schadelijke gevolgen van gewelddadig conflict probeert te beperken. Met foto’s, Virtual Reality-fragmenten en praktijkvoorbeelden worden studenten geprikkeld na te denken over hoe het recht een rol in hun eigen leven kan spelen. Ze gaan hierover met elkaar in discussie en worden uitgedaagd om tijdens en na de presentatie te reageren.

Het Rode Kruis

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het Humanitair Oorlogsrecht als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.