Ook in 2019 was Humanity House dé plek waar je als bezoeker je kon verwonderen, inspireren en informeren door millennials, kunstenaars en sprekers die conflict en onvrijheid (hebben) ervaren. Want zolang polarisatie, discriminatie, uitsluiting en angst voor de ander bestaan blijft onze missie onveranderd. Wij laten zien, ervaren, horen en voelen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat het begint met het overbruggen van verschillen en situaties vanuit andere perspectieven bekijken.

Lees meer in ons Jaarverslag 2019.