Humanity House is 9 december 2010 opgericht op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis, met ondersteuning van de Gemeente Den Haag en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

De naam Humanity House staat voor ‘Huis voor menselijkheid’. Een plek waar ruimte is om het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld te horen, zien en beleven. Op de fysieke locatie aan de Prinsegracht in Den Haag, maar ook online.

Humanity House biedt in haar museum de ervaring hoe het is om een conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Humanity House biedt ook een platform, een ontmoetingsplek voor mensen, organisaties en instanties die zich bezighouden met humanitaire thema’s. Ten slotte brengt het educatieprogramma wereldproblemen dichterbij kinderen en jong volwassenen. Humanity House verzorgt deze activiteiten met haar dertien vaste medewerkers, museummedewerkers en in samenwerking met diverse partners.

Wat is onze missie?

Door het verzamelen, bewaren en verbeelden van persoonlijke verhalen van mensen die conflict of onvrijheid (hebben) ervaren, creëert Humanity House bewustwording over wereldwijde uitdagingen rond vrede en conflict. Ook inspireren wij mensen om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid.

Wat is onze visie?

Wij streven ernaar om een meerstemmige, inclusieve en inspirerende plek te zijn waar wij samen met jou zoeken naar nieuwe inzichten over wereldwijde uitdagingen rond vrede en conflict. Dit doen wij door hoofd en hart te raken via persoonlijke verhalen, het inzetten van artistieke vormen en het bieden van verdieping. We willen met onze tentoonstellingen en activiteiten een jonge en daarbinnen zo divers mogelijke doelgroep betrekken.

Door verhalen te delen brengen we situaties van ver weg dichtbij. Dit doen we via beeld, beleving, debat, muziek en gesprek. Vanuit verschillende invalshoeken, van journalist tot slachtoffer, van hulporganisatie tot militair.

Humanity House gelooft dat door mensen bewust te maken van mondiale humanitaire thema’s, we ze ook in beweging kunnen brengen. Zij kunnen dan wel degelijk direct of indirect een positieve bijdrage leveren. Humanity House wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken met een specifiek aanbod voor jongeren (10-24), young professionals (25-40) en professionals.

Humanity House belicht de menselijke factor in rampen en conflicten via: