Alternatieve Veiligheidsraad (VN-Veiligheidsraad) - Humanity House

Serie

Alternatieve Veiligheidsraad

In 2018 bekleedde Nederland een jaar lang een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Op het allerhoogste niveau praat ons land mee over vrede en conflict in de wereld.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat gesprekken over internationale vrede & veiligheid breed gevoerd moeten worden, hebben we de Alternatieve Veiligheidsraad opgericht. Hierin kwamen onder andere kunstenaars, economen, filosofen, journalisten en wetenschappers bijeen. Vanuit hun eigen discipline wierpen zij nieuw licht op belangrijke politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Deze programmareeks organiseerde het Humanity House samen met Het Nationale Theater en Instituut Clingendael. Partners zijn: vfonds, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Fonds 1818, Vrij Nederland en Just Peace.

Reeds voorbij