Jaarverslag 2018 - Humanity House

Jaarverslag 2018

 • 33.932 bezoekers in huis
 • 240.000 bereik buitenshuis
 • 595 schoolklassen
 • 60 programma’s

Kijkend naar het nieuws over 2018, blijkt maar weer hoe kwetsbaar vrede en vrijheid zijn. Zo leidde de crisis in Venezuela ertoe dat miljoenen mensen uit het land vertrokken, duurde de verschrikkelijke burgeroorlog in Jemen voort, net als de oorlog in Syrië en kwamen meer dan 2000 migranten om in hun poging om de Middellandse Zee over te steken.

Door deze voortdurende conflicten en crises zien wij een blijvende urgentie om thema’s als conflicthantering, vluchtelingenvraagstukken en noodhulp invoelbaar te maken en bij te dragen aan meer kennis en betrokkenheid.

Dit deden we het afgelopen jaar bijvoorbeeld met het project ‘Vrede Maken, Vrede Bewaken’ rond de Nederlandse zetel in de VN-Veiligheidsraad. Dit omvatte o.a. het lesprogramma ‘SimSummit’ en de programmareeks ‘De Alternatieve Veiligheidsraad’. We kijken hier met trots op terug. Vele schoolklassen losten vol overtuiging fictieve wereldcrises op. We verkochten poppodia en zelfs een heel theater uit: zalen vol jonge mensen die grote betrokkenheid toonden bij ingewikkelde vraagstukken rond conflict en internationale veiligheid. Het was inspirerend om de positieve feedback te lezen, waarin de bezoekers verwoordden hoe zij nieuwe inzichten op hadden gedaan en geïnspireerd waren geraakt. Zoals bezoeker Awni verwoordde: “Ik zie hier zo veel dat mij motiveert en voel ook de verantwoordelijkheid om zelf iets te doen”.

Maar er zijn talloze andere voorbeelden: in totaal organiseerden we zestig publieksprogramma’s, namen we deel aan negen evenementen, hadden we vijf tentoonstellingen in huis, drie buitententoonstellingen en ontvingen we 595 schoolklassen, met meer dan 13.800 leerlingen.

Het was niet alleen inhoudelijk een succesvol jaar, maar ook bedrijfsmatig. De gemeente gaf ons hernieuwde steun voor 2019 en 2020, wat vervolgens een impuls gaf aan nieuwe en vertrouwde samenwerkingen. Ook onze ingezette koers van cultureel ondernemerschap wierp zijn vruchten af. Al met al heeft dit ertoe geleid dat, na een aantal onzekere jaren, Humanity House vanaf 2019 weer in stabieler vaarwater zit. We blijven ons onverminderd inzetten om deze positieve ontwikkelingen te continueren.

 • 21.205 bezoekers ervaringsreis
 • 230.000 bezoekers buitententoonstellingen

Museum en tentoonstellingen

Naast onze vaste tentoonstelling ‘De ervaringsreis’, konden bezoekers sinds juli 2018 de ‘Sensory Pod’ van het Nederlandse Rode Kruis in ons museum bezoeken. Waar zij zich via een VR-ervaring verrijkt met geur, temperatuur en wind in een Libanees vluchtelingenkamp wanen.

In de foyer waren vijf wisseltentoonstellingen te zien. De hoofdtentoonstelling was ‘Zachte Ogen’ gemaakt door fotograaf Joost van den Broek i.s.m. Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast organiseerden we met Amnesty International de tentoonstelling ‘Tens of Thousands’ met installaties en voorwerpen die het verhaal vertelden van tienduizenden vermiste Syriërs. Ook toonden we de expositie ‘From Evin, with Love’ met werk van gevangen Iraanse vrouwenactivisten, de tentoonstelling ‘This is me’, van fotografe Marieke van der Velden i.s.m. Terre des Hommes en een KABK-tentoonstelling.

In 2018 hadden we drie grote buitententoonstellingen. We begonnen het jaar met Studio Aleppo op het Spui. In deze tentoonstelling waren 47 levensgrootte portretten van oude en nieuwe inwoners van Den Haag te zien, gefotografeerd door topfotografe Robin de Puy. Tijdens Movies That Matter was de tentoonstelling ‘State of Being, documenting Statelessness’ over het thema staatloosheid op het Spui te zien. En we exposeerden op de Boulevard in Scheveningen samen met Feest aan Zee de tentoonstelling ‘Where will we go?’ van de bekende fotograaf Kadir van Lohuizen rondom het thema klimaatverandering.

We sloten het jaar af met totaal ruim 250.000 bezoekers aan ons de ervaringsreis en onze tentoonstellingen in huis en buitenshuis.

Naar boven^
 • 22.056 leerlingen bereikt
 • nieuw lesprogramma SimSummit

Educatie

In 2018 lanceerden we het nieuwe lesprogramma Simsummit, als onderdeel van het project ‘Vrede Maken, Vrede Bewaken’. In Simsummit simuleren leerlingen een vergadering van de VN-Veiligheidsraad, waarbij ze moeten ingrijpen bij een dreigende (fictieve) internationale crisis. Zo leren ze in korte tijd over de processen van internationale conflicthantering. Het programma wordt zeer goed gewaardeerd door leerlingen en docenten.

Het bereik van onze lesprogramma’s in huis groeide. In 2018 kwamen meer dan 13.800 leerlingen naar het Humanity House waarvan 76% van buiten Den Haag.

De Ontmoeting bleef een van onze meest populaire programma’s. 160 schoolklassen vroegen dit lesprogramma aan, dat we in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Vluchtelingenambassadeurs aanbieden. Ook onze samenwerking met Haagse partners als Filmhuis Den Haag, Museum De Gevangenpoort, ProDemos en Movies that Matter bleek dit jaar van grote waarde: de boekingen van combitickets zijn maar liefst 18% van ons totaal aantal boekingen.

Met producten buitenshuis – de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur en de digiles Vluchteling in Beeld (beiden met het Rode Kruis ontwikkeld) bereikten we ruim 8.200 leerlingen buitenshuis.

In totaal bereikten we 22.056 leerlingen. Het voortgezet onderwijs bleef de grootste afnemer (59%).

Naar boven^
 • 60 programma’s
 • 51 programma’s in huis, 9 buitenshuis
 • 5.400 bezoekers
 • Waardering: 8

Programmering

We organiseerden dit jaar zestig podiumprogramma’s, waarin we verdieping boden op actuele humanitaire thema’s met film, debat, muziek, theater en persoonlijke verhalen van betrokkenen. Zo gingen we in op de dilemma’s in de noodhulpsector, de aanhoudende gewelddadigheden tegen de Rohingya in Myanmar, mensenrechtenschendingen in Iran en de zorgwekkende situatie voor migranten op de Middellandse Zee.

Hoogtepunt was de programmareeks ‘De Alternatieve Veiligheidsraad’, die we i.s.m. Het Nationale Theater, Instituut Clingendael, Vrij Nederland en het Ministerie voor Buitenlandse Zaken organiseerden. Hierin brachten we beleidsmakers uit New York samen met wetenschappers, kunstenaars, journalisten, ervaringsdeskundigen en het overwegend jonge publiek. Samen bespraken zij mondiale vraagstukken zoals de invloed van klimaat op conflict, de dilemma’s rond militair ingrijpen en de robotisering van oorlog.

We sloten de reeks af met het uitverkochte festival ‘Nacht van het Conflict’, waarin we thema’s als conflicthantering, vrede en veiligheid vanuit allerlei perspectieven onder de loep namen. Onder andere Permanent Vertegenwoordiger Karel van Oosterom, minister Sigrid Kaag, nobelprijs-genomineerde Victor Ochen uit Oeganda en fotografe Thana Faroq uit Jemen waren te gast. Benieuwd naar de interviews, achtergronden en foto’s? Lees het magazine ALT. Of kijk het compilatiefilmpje.

We organiseerden minder programma’s dan in 2017, maar realiseerden wel een hogere zaalbezetting en meer inkomsten. Vanwege de beperkte capaciteit van onze eigen zaal, organiseerden we negen programma’s buitenshuis om een groter publiek te kunnen bedienen. In totaal trokken we met onze podiumprogramma’s 5.400 bezoekers, een groei van 16% vergeleken met 2017. Onze bezoekers waardeerden de programma’s met gemiddeld een 8.

Van de zestig programma’s waren er 24 door onszelf georganiseerd en 36 in samenwerking met programmeringspartners, zoals HagueTalks, KUNO, Movies that Matter, het Rode Kruis, het Vredespaleis, Amnesty International, International Institute of Social Studies, Stichting Vluchteling en Hague Peace Projects.

Naar boven^
 • Stijging 12% websitebezoek
 • PR-waarde € 430.000

Marketing en communicatie

Om onze zichtbaarheid en inhoudelijke bekendheid te vergroten, zetten we dit jaar weer vol in op free publicity, online communicatie, marketingpartnerships en deelname aan en organisatie van events.

De programmareeks ‘De Alternatieve Veiligheidsraad’ bood hierbij een mooie kans om media-aandacht en online en offline zichtbaarheid te genereren. We bereikten via onze eigen kanalen en die van onze samenwerkingspartners, waaronder mediapartner Vrij Nederland, circa 650.000 mensen rond dit project.

Hiernaast namen we deel aan verschillende festivals om onze bekendheid te vergroten, zoals het Bevrijdingsfestival, het Uitfestival, het Just Peace Festival en de Nacht van de Dictatuur.

Ook organiseerden we speciale events in huis om verschillende doelgroepen kennis te laten maken met Humanity House. Zo organiseerden we een ‘Museumkaartmatch’-avond voor museumkaarthouders en een speciaal programma voor ‘Wereldreis door Eigen Stad’, ‘One Young World’ en Museumnacht. Op Wereldvluchtelingendag organiseerden we met Vluchtelingenwerk Nederland het ‘Bakkie Doen-café’, waar honderden bezoekers langskwamen voor een kop koffie en een gesprek met een vluchteling. Al met al zorgden deze events voor 14% van het totale museumbezoek.

We bereikten dit jaar veel persaandacht. Zo hadden we vermeldingen in de Volkskrant, NRC, Metro, Telegraaf en magazines als Ditjes& Datjes, Margriet en ZIN. Onze totale gemeten mediawaarde van printmedia was € 430.000, een groei van 57% ten opzichte van 2017.

Ook online groeide ons bereik. Onze blog trok 30.000 bezoekers, het bezoek aan onze website steeg met 12% en het bereik van onze social media groeide met 13%.

Naar boven^
 • Cultureel ondernemerschap
 • Hernieuwde steun gemeente

Fondsenwerving en partnerships

Sinds 2017 werkt Humanity House aan nieuwe financieringsmodellen om de teruglopende inkomsten uit instellingssubsidies op te kunnen vangen. We hebben de ingezette koers op cultureel ondernemerschap in 2018 verder uitgebouwd, met succes. Naast de groei in inkomsten vanuit kaartverkoop, educatieve programma’s en zaalverhuur, wisten we ook een flinke groei in inkomsten te genereren door het outsourcen van onze expertise op het gebied van conceptontwikkeling en commerciële dienstverlening.

Ook initieerden we zelf programmalijnen en tentoonstellingen, waarvoor we partnerships aangingen en projectfinanciering aanvroegen. Dankzij de steun van vfonds, Fonds 1818, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Just Peace, UNHCR, Movies that Matter en de Gravin van Bylandt Stichting konden we dit jaar verschillende tentoonstellingen en programma’s uitrollen.

Er dienden zich in 2018 ook nieuwe kansen aan. We waren zeer verheugd met het nieuwe coalitieakkoord, waarin de gemeente besloot om het Humanity House in 2019 en 2020 financieel te steunen met €200.000 per jaar. Een blijk van waardering en vertrouwen.

Door het positieve besluit van de gemeente en de nieuwe toekomstperspectieven voor Humanity House, besloot Fonds 1818 ons gedurende twee jaar financieel te steunen. Ook gaf de hernieuwde steun van de gemeente een impuls aan onze vaste partnerschappen, die allemaal de samenwerking continueerden.

De totaal gerealiseerde financiering vanuit founders, vaste partners, fondsen en ‘outsourcing’ van onze expertise bedroeg meer dan €700.000. Ook hebben we voldoende middelen weten te realiseren voor de exploitatie in 2019 en 2020.

Naar boven^
 • Waardering 8,8
 • 384 verhuringen

Zaalhuur en horeca

We focusten ons in 2018 op het waarborgen van onze klanttevredenheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. In totaal zijn er 384 zalen verhuurd, waarbij we 9.222 mensen mochten ontvangen. De waardering van zaalhuurklanten steeg dit jaar naar een 8,8 gemiddeld.

Daarnaast is de aankleding van de vergaderzalen vernieuwd. Daar hangen nu de schitterende portretten van oude en nieuwe Hagenaars die Robin de Puy maakte voor ons project ‘Studio Aleppo’.

Naar boven^

Personeel en bedrijfsvoering

In 2018 werkten gemiddeld 15 FTE in het kantoor-, educatie- en museumteam van Humanity House. Medewerkers zijn gedreven en gemotiveerd en de positieve resultaten zijn daar een weerslag van. Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 gedaald naar 0,83%.

Binnen de Raad van Bestuur is een wisseling van de wacht geweest. Voorzitter Jan Hoekema is februari 2018 teruggetreden als voorzitter van Humanity House. De functie van voorzitter is waargenomen door Nora Stehouwer-van Iersel.

Voor Humanity House staan diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. In ons museum en onze les- en podiumprogramma’s brengen we verschillende perspectieven naar voren en brengen we bezoekers in contact met nieuwkomers en mensen getroffen door conflict en humanitaire crises. In 2018 zijn we begonnen met het opstellen van een diversiteitsbeleid om inclusiviteit op alle vlakken in de organisatie door te voeren. We focussen daarbij op een integrale aanpak, die uitgaat van de ‘4 P’s’: personeel, programmering, publiek en partners. In 2019 wordt dit beleid geïmplementeerd.

Naar boven^

Onze partners