Tentoonstellingen

Shelter

In de fototentoonstelling Shelter ervaar je hoe het is om te wonen in provisorische hutten in de bossen van Calais, wachtend op de oversteek naar Engeland. De foto’s afgedrukt op levensgrote doeken, hangen vrij in de ruimte. Laveer tussen de shelters door en waan je in de ‘jungle’ van Calais, dromend van een betere toekomst. Henk Wildschut ontving voor het project Shelter de Dutch Doc Award.

Shelter als zinnebeeld van misère

Met de fototentoonstelling Shelter brengt Henk Wildschut het leven van de mensen in de ‘jungle’ van Calais binnen bij het Humanity House. Duizenden mensen uit Irak, Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalië, Soedan of Nigeria hopen hier op een beter bestaan in Engeland, de bestemming van hun dromen. Niet dat ze daar welkom zijn; als illegale immigranten worden ze door een omvangrijk stelsel van wetgeving geweerd en buitengesloten. Hoewel de ‘shelters’ weinig tot niets prijsgeven van het welbevinden van de bewoners staan ze model voor het grotere, achterliggende verhaal – vol geweld, angst, verlangen, moed, onrust en verdriet. Shelter biedt de ontvankelijke kijker aanknopingspunten om zich betrokken te voelen. Voor Henk Wildschut werd de aanblik van de shelter – waar dan ook in Europa – het zinnebeeld van de misère.