Tentoonstellingen

Tijd voor Tapijten

In de tentoonstelling ‘Tijd voor Tapijten’ zie je tapijten die zijn ontworpen door kunstenaars met een migratieachtergrond. De ontwerpen zijn gebaseerd op verhalen van families uit diverse asielzoekerscentra. Deze families hebben zelf ook meegewerkt aan het maken van de tapijten.

Tijd voor Tapijten is een kunstproject gericht op het delen van kennis omtrent oude ambachten, tradities en familieverhalen. Het project is ontstaan vanuit het idee ‘tapijten maken van een huis een thuis’. Ze dempen het geluid, halen de kou van de vloer en zorgen voor geborgenheid. In het nomadische bestaan van bewoners van asielzoekerscentra heeft De Vrolijkheid met Tijd voor Tapijten een symbolisch beeld van die huiselijkheid gecreëerd. Verhalen staan centraal in dit project. Verhalen van het gewone familieleven, van voor de oorlog of vlucht.

Foto: Petra Katanic